Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Admin

Đạo Nho

7038095 Kim - Nho đạo Kim - Nho đạo Nho đạo chính là lịch sử phát triển của phương pháp tu đạo. Nho đao coi trọng tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, đó là đạo của thánh nhân. Nho giáo nuôi dưỡng chính khí cuồn cuộn, có khả năng sát thương kẻ địch, cũng có thể tăng cường thêm các năng lực cho mọi người. Nho đạo hơn cả người y thuật, y thuật của họ có thể trên chiến trường hỗ trợ...

BỒ TÁT HUỲNH PHÚ

6515973 Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật Giáo Thời Ðại Lê Hiếu Liêm Chương một: Dẫn nhập Việt Nam và Phật Giáo đầu thế kỷ hai mươi. đầu thế kỷ 20, tư tưởng Nho Giáo, thống trị độc tôn đất nước từ Thời Hồ Quý Ly, nhà Lê và nhà Nguyễn suốt 400 năm, hoàn toàn sụp đổ. Tư tưởng Phật Giáo, ngự trị vinh quang...

TRIẾT LÍ NHO GIÁO

6363364 TRIẾT LÝ NHO GIÁO -Nguồn gốc Nho giáo -Đạo của Đức Khổng Tử -Kinh sách Đạo Nho NGUỒN GỐC NHO GIÁO “Đức Khổng-Phu-Tử tự là Trọng Ni cũng vì nhơn thấy đặng hung bạo của đời nên lo trù hoạch phương châm giảm ác mới đặng đoạt triết lý chí thiện là cơ quan bảo thế. Ngài đắc thông nên tự nhiên biết rằng cơ Tạo, nghĩa là Trời, Đất và vạn vật hữu hình phải tấn hóa...

KHONG TU

* *hầy Đời Trước Đã Đạt Tới Bậc Thánh" (từ năm thứ 9, (năm )); *至聖, Chí Thánh, "Bậc Thánh"; *先師, Tiên Sư, "Bậc Thầy Đầu Tiên". *Tại , ông cũng thường được gọi là 萬世師表, Vạn Thế Sư Biểu, "Bậc Thầy Của Muôn Đời". [] Triết học Bài chi tiết: Dù Khổng giáo thường được người Trung Quốc tin theo như một tôn giáo, vẫn tồn tại những cuộc tranh luận về việc liệu đó có phải là...

ĐẠO NHO

18. Đạo Nho và Đạo Tin Lành *Chân Giả luận Hỏi: Nghe mấy lời giảng luận trên đó, đã biết Tin Lành là đạo chánh rồi, song đạo Nho cũng là chánh, không đáng theo hay sao, mà phải theo đạo Tin Lành? Đáp: Ông Khổng Tử là người sáng lập đạo Nho, khi luận về đạo có nói rằng: "Trời mạng gọi là tánh, noi tánh gọi là đạo." Khi dạy thầy Tử Hạ về Đức Chúa Trời là Đấng Chủ Tể, thì nói rằng: "Chết sống có mạng,...