Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Admin

13 VỊ VUA TRIỀU NGUYỄN

8546171 Vua Gia Long Vua Minh Mạng Vua Thiệu Trị (Xin cung cấp hình ảnh, cảm ơn) Vua Tự Đức Vua Dục Đức (Xin cung cấp hình ảnh, cảm ơn) Vua Hiệp Hòa Vua Kiến Phước (xin cung cấp hình ảnh cảm ơn) Vua Hàm Nghi Vua Đồng Khánh Vua Thành...

CỰU HOÀNG BẢO ĐẠI

8303689 Bảo Đại Hoàng Đế ...

VUA MINH MẠNG

7738406 VUA MINH MẠNG ------------------------- ...

VUA GIA LONG

Vua Gia Long và các bà phi Gia Long có hai bà phi được phong làm Hoàng hậu là Thừa Thiên Cao Hoàng hậu (mẹ của hoàng tử Cảnh) và Thuận Thiên Cao Hoàng hậu (mẹ Minh Mạng); nhà vua còn sách phong cho bà Lê Thị Ngọc Bình (con vua Lê Hiển Tông, em Ngọc Hân công chúa) làm Đệ tam cung. Bà này sinh được hai hoàng tử là Quảng Oai Công và Thường Tín Quận Vương. Thừa Thiên Cao Hoàng hậu họ Tống. Năm lên 18...

Bảo Đại

6864409 Bảo Đại Hoàng Đế ...

13 VỊ VUA TRIỀU NGUYỄN

Hình ảnh 13 Vị Vua Nhà Nguyễn Cập nhật: 15h41' 22/08/2011 (GMT+7) Vua Gia Long Vua Minh Mạng Vua Thiệu Trị (Xin cung cấp hình ảnh, cảm ơn) Vua Tự Đức Vua Dục Đức (Xin cung cấp hình ảnh, cảm ơn) Vua Hiệp Hòa Vua Kiến Phước (xin cung cấp hình ảnh cảm ơn) Vua Hàm Nghi ...

GIA LONG

6319227 Vua Gia Long và các bà phi Gia Long có hai bà phi được phong làm Hoàng hậu là Thừa Thiên Cao Hoàng hậu (mẹ của hoàng tử Cảnh) và Thuận Thiên Cao Hoàng hậu (mẹ Minh Mạng); nhà vua còn sách phong cho bà Lê Thị Ngọc Bình (con vua Lê Hiển Tông, em Ngọc Hân công chúa) làm Đệ tam cung. Bà này sinh được hai hoàng tử là Quảng Oai Công và Thường Tín Quận Vương. Thừa Thiên Cao Hoàng hậu họ Tống. Năm lên 18...