Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Admin

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Minh Bảy
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Baytram1975
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Kỳ Xuân
Quận/huyện Huyện Kỳ Anh
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học, Tin học
Giới thiệu "Kỷ sử bất dục, Vật thi ư nhân"
Xác thực bởi Nguyễn Văn Trung, Trần Anh Tài
Đã đưa lên 101 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 233 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 55 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 28779 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này