Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Admin

Gốc > VUA TRIỀU NGUYỄN >

13 VỊ VUA TRIỀU NGUYỄN

 

    

Vua Gia Long

 

Vua Minh Mạng
Vua Minh Mạng

 
Vua Thiệu Trị (Xin cung cấp hình ảnh, cảm on)
Vua Thiệu Trị  (Xin cung cấp hình ảnh, cảm ơn)
 

Vua Tự Đức
Vua Tự Đức

 
Vua Dục Đức (Xin cung cấp hình ảnh, cảm ơn)
Vua Dục Đức (Xin cung cấp hình ảnh, cảm ơn)
 

Vua Hiệp Hòa
Vua Hiệp Hòa

 
Vua Kiến Phước (xin cung cấp hình ảnh cảm ơn)
Vua Kiến Phước (xin cung cấp hình ảnh cảm ơn)
 

Vua Hàm Nghi
Vua Hàm Nghi

 

Vua Đồng Khánh
Vua Đồng Khánh

 

Vua Thành Thái
Vua Thành Thái

 

Vua Duy Tân
Vua Duy Tân

 

Vua Khải Định
Vua Khải Định

 

Bảo Đại Hoàng Đế
Bảo Đại Hoàng Đế


Nhắn tin cho tác giả
Hà Huy Phú @ 09:38 05/12/2012
Số lượt xem: 774
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến